Elektroglottografie

Elektroglottografie

Elektroglottografie maakt beoordeling van de sluiting van de stemplooien mogelijk bij spraak, zacht en luid zingen. Het geeft kwalitatieve en kwantitatieve informatie over het contact, de scheiding en de open fase van stemplooitrillingen en is daarom van groot nut bij de interpretatie van pathologische aandoeningen en follow-ups na chirurgische behandeling of conservatieve stemtherapie. Het is bijzonder nuttig gebleken bij de beoordeling en documentatie van organische stemstoornissen.

* Zie welke modules in de verschillenede LingWAVES programma's zijn inbegrepen onder LingWAVES producten.