Nasaliteit

lingWAVES Nasaliteit* is een nieuwe hightech module binnen het lingWAVES stem- en spraaksysteem** voor professionele gebruikers. Het is niet-invasief en meet en geeft feedback over de aanwezigheid van nasaliteit in de spraakproductie. Het meet de mate van velofaryngeale opening tijdens gesproken spraak - ook bekend als nasalance

* Zie welke modules in de verschillenede LingWAVES programma's zijn inbegrepen onder LingWAVES programma's"

** Nasaliteit kan ook als stand-alone applicatie worden geleverd.