Product Category: Wevosys Lingwaves modules

Modules voor de Wevosys lingWAVES

Voice Protocol

“De module Voice Protocol* is een van de meest gebruikte spraakbeoordelingsprocedures wereldwijd. 4 stappen om binnen 10 minuten een uitgebreide en objectieve spraakdocumentatie te krijgen. Aerodynamisch, spraakhoeveelheid en -kwaliteit, dysfonie…Lees verderVoice Protocol

Patiëntenmanager

Module Patiënten manager lingWAVES:Centraal onderdeel van lingWAVES is de patiënten manager op basis van een database voor automatisch sessiebeheer. Hier kunt u nieuwe sessies starten of bestaande sessies openen. Deze…Lees verderPatiëntenmanager

Fonetogram

De module Fonetogram VDC* (Voice Diagnostic Center) is een uitgebreide standaardprocedure voor beoordeling van stembereik voor de zingende / sprekende stem en DSI-Vospector met trend / pre-post weergave. Op basis…Lees verderFonetogram

MSDA

“Module Motorische spraakstoornis beoordeling (MSDA)*Motorische spraakstoornissen staan bekend als dysartrie of apraxie. lingWAVES MSDA biedt een automatische beoordeling van de diadochokinetische snelheid (DDK) en andere nuttige articulatiefuncties met trendanalyse. Zie…Lees verderMSDA

Theravox

“De module TheraVox Voice Biofeedback* is een mooi en behulpzaam biofeedback programma voor verschillende stem gerelateerde therapieën voor kinderen en volwassenen. Er zijn 6 verschillende oefengroepen beschikbaar: stem/stemloos, Volume, Toonhoogte/F0,…Lees verderTheravox

Elektroglottografie

Elektroglottografie maakt beoordeling van de sluiting van de stemplooien mogelijk bij spraak, zacht en luid zingen. Het geeft kwalitatieve en kwantitatieve informatie over het contact, de scheiding en de open…Lees verderElektroglottografie

Nasaliteit

lingWAVES Nasaliteit* is een nieuwe hightech module binnen het lingWAVES stem- en spraaksysteem** voor professionele gebruikers. Het is niet-invasief en meet en geeft feedback over de aanwezigheid van nasaliteit in…Lees verderNasaliteit