Stembelastingstest

"De module stembelastingtest* verschaft u belangrijke informatie over de stembelasting en het uithoudingsvermogen van de sprekende stem. Tevens geeft het betrouwbare informatie over de stemkwaliteit. Het combineert real-time weergave van kwantitatieve (luidheid, toonhoogte) en kwalitatieve (heesheid, ruwheid) gegevens.

Zie welke modules in de verschillenede LingWAVES programma's zijn inbegrepen onder LingWAVES producten.