Vexiocart

Trolley voor Schiller CARDIOVIT cardiografen en zuigelektrodesysteem.