LingWAVES

"Programma voor stem- en spraakanalyse opgebouwd uit verschillende modules. In de brochure staan de beschikbare pakketten en de daarbij behorende modules beschreven.
Geschikt voor Windows 10"